Hem > Nyheter > Innehåll

Kemin i aluminium Sulfate

Aug 18, 2015

Inte lätt tappar kristallen bevattnar väderbitna, relativt stabil, värmeförlust, hög temperatur sönderfaller den i aluminiumoxid och kväveoxider, svavel.

Uppvärmning till 770 ° c börjar bryta ner som aluminiumoxid, svavel oxid, svaveldioxid och vattenånga. Olöslig i vatten, syror och alkalier, lösligt i etanol. Vattenlösning är surt. Genererade efter hydrolys av aluminiumhydroxid. Vatten kokar länge kan generera en grundläggande aluminium sulfate. Giftiga, damm kan irritera ögonen.

Hydrolysat av alkaliska salter och kolloidalt utfällning av aluminiumhydroxid. Lätt kombineras med kalium, saltar natrium och ammonium form Alum, aluminium sulfate kalium

kAl (SO4) 2·12H2O。

När uppvärmd hydrat, tunga dyning, och bli en svamp, medan uppvärmning till röda värme och bryta ner till svaveltrioxid och aluminiumoxid.