Hem > Nyheter > Innehåll

Läkarundersökningrekvisitan av aluminium Sulfate

Aug 18, 2015

Utseende och egenskaper: vit kristall sweet;

Löslighet: löslig i vatten, olöslig i alkohol.

Industriell grå och vita flingor, korn eller klump som innehåller järn salter med ljusgrönt, gulfärgning på ytan beroende på lågt järn oxideras. Grov grå och vita fina kristallkorn av porösa material.

Lätt lösligt i vatten, och aluminium sulfate kan inte upplösas i ren svavelsyra (samexistens), tillsammans med svavelsyra i svavelsyra lösning lös upp i vatten, så är aluminium sulfate aluminium sulfate i svavelsyra löslighet löslighet i vatten.