Hem > Nyheter > Innehåll

Läckage av aluminium Sulfate Soda Alkali-saltlösning smutsa av sekundära effekter:

Aug 18, 2015

Studien till qianguo område av svår saltlösning-alkaliska jord i songnen vanligt som objekt för studien, i form av laboratoriet simulering, efter att ha lagt aluminium sulfate, sedan analyseras effekterna av urlakning. Välj aluminium sulfate koncentration är 0% 0,2%, 0,4 procent, 0,6 procent, 0,8% 1,2% fastställdes var och en av de sju i urlakning studerades en gång, två gånger, tre gånger, större jonerna i marken lösning koncentrationer och trender, och på koncentrationen av de sju efter att lägga till fysikaliska egenskaper mättes. Integrering av resultaten, kommit fram till följande slutsatser.