Hem > Nyheter > Innehåll

Eprinomektin

Produktbeskrivning

Har mycket hög bio aktivitet.
Vit eller gulaktig kristallint pulver, något hygroskopiskt, lättlösligt i metylklorid, etanol, knappt lösligt i vatten.